Verksamhetsområde

Molpe paviljong

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Mellersta Österbotten
Besöksadress Sjövägen 298
66210 Molpe
Postadress Strandvägen 3333
66210 Molpe
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Jonas Lindholm
Sjövägen 208 B 1
66210 Molpe
Telefon: +35840-751 2958
E-post: molpeuf (a) gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 40
Maximi: 450
Fritext om lokalen

Se mera på www.molpe.fi/uf

Fem slumpade lokaler
small_lok_3 Carpella paviljong
Karperö
small_lok_71 Solhälla
Pellinge
small_lok_117 Bergvalla
Pargas
small_lok_115 Havsborg
Nötö
Sandras
Larsmo