Verksamhetsområde

Hembygdens Väl

Föreningen hyr ut fastigheten Ja
Fastigheten befinner sig i följande region Västra Nyland
Besöksadress Rilaxgränden
10570 Bromarv
Postadress c/o Jenni Sjöblom Rilaxgränden
10570 Bromarv
Ansvarig för uthyrningsverksamheten Jenni Sjöblom
Rilaxgränden
10570 Bromarv
Telefon: 040-5874039
E-post: e-post: jenni.sjblom( at )gmail.com

Fastighetens egenskaper

Fastigheten lämpar sig för användning Sommartid och Vintertid
Lämpligt besökarantal för fastigheten Minimi: 1
Maximi: 120
Fem slumpade lokaler
Nämpnäs uf lokal
Nämpnäs
small_lok_61 Pjucken
Petsmo
small_lok_284 Härkmeri paviljong
Härkmeri
Hembygdens Väl
Bromarv
small_lok_269 Gjallarhorn
Korpo