Produktionsstöd för amatörteaterpjäser

FSU-amatörteatergrupper kan ansöka om produktionsstöd, från FSU för vår- och sommarpjäser som uppförs under tiden 1.3-31.8 samt för höst- och vinterpjäser som uppförs 1.9-28.2. Samanlagt delar FSU ut 5000€/år i Produktionsstöd.

Föreningar, vilka är anslutna till FSU, kan ansöka om produktionsstöd. Till ansökan bifogas noggrant uppgjord budget (det ansökta beloppet bör ingå) för uppsättningen.

Ansökan för vår- och sommarpjäser bör inlämnas senast 4.4.2019 och för höst- och vinterpjäser senast 5.11.2019 på för ändamålet tryckt blankett, finns på denna hemsida under blanketter!

http://www.fsu.fi/sv/uf_rorelsen/foreningsservice/blanketter/

Närmare information från FSU-kansliet, teater(at)fsu.fi

OBS! FSU kräver att ansökande förening har lämnat in föregående års teaterstatistik, om föreningen/gruppen spelat något, samt att man använder sig av teater.fi logon. Logon hittar man under rubriken "föreningsservice" och "logon".

 

Har ni goda marknadsföringsidéer?

FSU kommer att stöda amatörteatrar som har goda idéer inom marknadsföring. Med en god idé kan en teater ansöka om stödet från FSU för att verkställa sin plan. Kriteriet är att idén marknadsför teaterns föreställning. Samtidigt hoppas vi att teatern lyfter fram Teater.fi i marknadsföringen. På detta sätt gynnas också de övriga grupperna av vinnarnas idéer. Nytänkande idéer prioriteras. Tidigare belönade idéer har bland annat varit en vägg med en bild på teaterns affisch, där man kan sticka in ansiktet och ta bilder på sig själv som någon av karraktärerna i pjäsen. FSU kan stöda en eller flera idéer. För att ansöka om stödet, ber vi er skicka in en marknadsföringsplan och en budget till teater(at)fsu.fi senast 4.4.2019. I planen hoppas vi att ni presenterar er idé. Notera att budgeten bör vara realistisk för att beaktas. I den bör även framgå vilken summa ni ansöker om från FSU! FSU delar ut 1000€ i marknadsföringsstöd under våren.

 

Bilden är ett exempel på vad man kan göra med marknadsföringsstödet.